Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van het Christelijk Regiokoor Fiducia uit Ede. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij getroffen hebben om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemenen Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Contact gegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Fiducia verwerkt uw gegevens doordat u lid, sponsor of donateur bent en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende gegevens worden door ons gebruikt:

• Naam en roepnaam
• Adres en postcode
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• IBAN nummer/ naam rekeninghouder
• Stemsoort
• Foto voor de portretten galerij
• Foto’s van kooractiviteiten, concerten


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Fiducia gebruikt uw gegevens voor de volgende doelen:
 • Het innen van de contributie
 • Het innen van financiële bijdragen van sponsors en donateurs
 • Het versturen van mededelingen en/of uitnodigingen voor concerten
 • U te kunnen bellen, mailen i.v.m. activiteiten, mededelingen van het koor
 • De nieuwsbrief van Fiducia
 • Kooropstelling voor een concert
 • Promotie Fiducia activiteiten 

Deze gegevens worden in onze administratie verwerkt en in onze digitale administratie opgeslagen en worden uitsluitend gebruikt voor bovengenoemde doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: onbepaalde tijd of tot verzoek van verwijdering
 • Nota’s: bewaartermijn 7 jaar (i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen)
 • Foto’s: onbepaalde tijd of tot verzoek verwijdering
 • Periode van het sponsor- of donateurschap 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Fiducia verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor een activiteit van het koor, met toestemming van betrokkenen.

Beveiliging:

 • Alle personen (bestuur, vrijwilligers, websitebeheerders) die namens Fiducia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben hiervoor moeten tekenen
 • Wij vragen u geen gegevens van mede koorleden door te geven aan derden
 • We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen indien nodig

Klachten:

Als Fiducia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of dit melden bij email@fiducia-ede.nl.

Mocht u moeite hebben met geplaatste foto’s dan kunt u dit op dezelfde manier doorgeven.

Tot slot:

Wij vragen u schriftelijk toestemming te geven voor het verzamelen van bovengenoemde persoonsgegevens en het publiceren van foto’s.


Origineel: