Repertoire

Het Nieuw Jeruzalem:

 1. Proloog “Een stad van vrede is nabij”
 2. Visioen
 3. Klaaglied over Jeruzalem
 4. Koraal “Er is een stad waar liefde woont”
 5. Een stad van vrede
 6. Het woord
 7. De glazen zee
 8. De wijze en de dwaze maagden
 9. Koraal “Eens daalt de stad waar liefde woont”
 10. Feestlied voor de bruiloft van het Lam
 11. Dies irea (dag des oordeels)
 12. Het lied van de overwinnaars
 13. Koraal “De stad waar ik op hoop en wacht”
 14. Het nieuw Jeruzalem
 15. Finale