Het nieuw Jeruzalem
Uitvoering oratorium “het nieuw Jeruzalem” 11 oktober 2019
i.s.m. gemengd koor IKK Nieuwpoort/Langerak in de Grote kerk te Gorinchem
.

Chr. Regiokoor “Fiducia” verzorgt zangmiddag voor ouderen
Op woensdag 16 oktober a.s. zal het Chr. Regiokoor “Fiducia” een speciale middag verzorgen voor en met ouderen in het kader van “Ede doet”. Hiertoe is een mooi middagprogramma samengesteld waaraan ook het tiener-en kinderkoor “Jedaja” o.l.v. Wilna Sierksma zal meewerken. Ook zal er veel aandacht zijn voor samenzang. Fijn om samen te zingen en ook te luisteren naar mooie muziek van Fiducia die enkele mooie stukken uit hun inmiddels grote repertoire ten gehore zal brengen. Ook het kinder-en tienerkoor “Jedaja” zal een aantal liederen ten gehore brengen uit hun eigen bestaande repertoire. Een mooie koorcombinatie met veel variatie in koormuziek. Er zal ook volop ruimte zijn voor samenzang want samen zingen is fijn zeker als het gaat om (kerk)muziek welke vroeger veel werd gezongen en dus heel herkenbaar is. Dit alles staat onder leiding van dirigent Peter Burger die ook het e.e.a. zal vertellen over de geschiedenis en herkomst van de te zingen muziek. In Ede zijn alle kerken, zorginstellingen en de vele ouderen die nog zelfstandig wonen geïnformeerd en uitgenodigd deze middag bij te wonen. Het beloofd een prachtige middag te worden in de Beatrixkerk aan het Beatrixpark in Ede.